แอร์บ้านราคาถูก โดยเอสเอ็นทีแอร์โฮม

ติดผนัง Joyful ตัวอินเวอร์เตอร์ R32

เครื่องปรับอากาศแยกส่วนแบบติดผนังรุ่น Joyful Inverter

มีขนาดทำความเย็น 9,400 – 24,100 บีทียู

  • รับประกันคอมเพรสเซอร์นาน 7 ปี และอะไหล่อื่นๆ 3 ปีแสดง 1-4 จาก 4 รายการ