แอร์บ้านราคาถูก โดยเอสเอ็นทีแอร์โฮม

��������������������� FTKM-WV2S ������������������������������ ������������������ R32 inverter

FTKM-WV2S

เครื่องปรับอากาศสตรีมเมอร์ซีรีส์ FTKM-WV2S
สตรีมเมอร์ซีรีส์ FTKM-WV2S Inverter ขนาด btu ระบบไฟ ประหยัดไฟ ค่า SEER ค่าไฟต่อปี
FTKM09WV2S/RKM09WV2S 9,200 (3,400-10,900) 220V เบอร์ 5** 21.19  5,020 
FTKM12WV2S/RKM12WV2S 12,300 (4,100-14,000) 220V เบอร์ 5** 21.99  6,468 
FTKM15WV2S/RKM15WV2S 15,000 (4,100-16,400) 220V เบอร์ 5** 22.17  7,824 
FTKM18WV2S/RKM18WV2S 18,100 (4,100-20,500) 220V เบอร์ 5** 22.16  9,445 
FTKM24WV2S/RKM24WV2S 24,200 (4,100-25,900) 220V เบอร์ 5** 20.13  13,901 

ไม่มีสินค้าที่ค้นหา