แอร์บ้านราคาถูก โดยเอสเอ็นทีแอร์โฮม

��������������������� FTKC-WV2S9 Smart Series R32 inverter

FTKC-WV2S9

เครื่องปรับอากาศสมาร์ทซีรียส์ FTKC-WV2S9
สมาร์ทซีรียส์ FTKC-WV2S9 Inverter ขนาด btu ระบบไฟ ประหยัดไฟ ค่า SEER ค่าไฟต่อปี
FTKC09WV2S9/RKC09WV2S9 8,500 (3,400-10,900) 220V เบอร์ 5** 20.25  4,854 
FTKC12WV2S9/RKC12WV2S9 11,900 (4,400-14,000) 220V เบอร์ 5** 20.00  6,880 
FTKC15WV2S9/RKC15WV2S9 14,300 (4,800-17,700) 220V เบอร์ 5** 20.43  8,094 
FTKC18WV2S9/RKC18WV2S9 17,700 (4,800-20,500) 220V เบอร์ 5** 21.13  9,686 
FTKC24WV2S9/RKC24WV2S9 20,500 (4,800-22,900) 220V เบอร์ 5** 20.02  11,840 
FTKC28WV2S9/RKC28WV2S9 24,200 (7,200-25,600) 220V เบอร์ 5** 20.02  13,977 
แสดง 1-6 จาก 6 รายการ